De Vliegeraar - groepspraktijk
Ons aanbod Wie doet wat? Bereikbaarheid Contact Hoe aanmelden In beeld    

ONS AANBOD

De praktijk bestaat reeds sinds 2005 en ontstond in Vinkendale. Onze therapeuten werken reeds jaren in een professionele hulpverleningscontext en zijn merendeels systeemtherapeutisch geschoold.

 Multidisciplinair diagnostisch onderzoek naar :

 • Intelligentie
 • Persoonlijkheid
 • Leerstoornissen
 • Gezinsproblematieken
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Aandacht en concentratie
 • Sociale en emotionele problematieken
 • spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelingsdysfasie

 Kinderpsychiatrische begeleiding

 Ouderbegeleiding bij :

 • Opvoedingsproblemen
 • ASS
 • ADHD
 • spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelingsdysfasie

 Therapie :

 • Individuele gesprekstherapie bij kinderen en adolescenten (schoolgaand tot 21j)
 • Gezinstherapie

 Groepsaanbod ouders en kinderen wordt aangekondigd

 Auticoaching

 Coaching andere hulpverlening en scholen na diagnostiek


 OPGELET
Omwille van ons ambulante werkkader en de mogelijke wachttijden kunnen we geen aanbod doen voor acute crisissituaties en/of suicidaliteit.